Kolejny grant dla badań krajobrazu archeologicznego średniowiecznej Nieszawy

by staranieszawa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało łódzkiemu oddziałowi Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich dofinansowanie w ramach programu “Dziedzictwo kulturowe”, V Priorytet “Ochrona zabytków archeologicznych” dla projektu Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim (4965/14). Projekt projekt ma na celu rozpoznanie krajobrazu archeologicznego najbliższej okolicy zamku krzyżackiego w Małej Nieszawce, a także uzupełnienie stanu wiedzy na temat drugiej lokacji Nieszawy dzięki zastosowaniu nowoczesnych, nieinwazyjnych metod prospekcji. Zastosowanie w badaniach znajdzie szeroki zakres nowoczesnych i różnorodnych technik nieinwazyjnych, w tym metod geofizycznych, fotografii lotniczej, danych LIDAR, dokumentacji terenowej z zastosowaniem systemów GPS RTK oraz stworzeniem numerycznego modelu terenu i archiwizacji danych w bazie GIS.

Pierwsza wzmianka o Nieszawie pochodzi z 1230 r., kiedy Konrad I mazowiecki podarował znajdujący się tam gród braciom krzyżackim. Na bazie grodu drewniano-ziemnego, zakon wzniósł na lewym brzegu Wisły warowny zamek. Gród stanowił siedzibę komturii Państwa Zakonnego, która była równocześnie najbardziej wysuniętą na południe placówką. W 1410 gród został zajęty przez Władysława Jagiełłę podczas wielkiej wojny z zakonem (1409-1411) i był miejscem zawarcia pokoju, parafowanego już w Toruniu i z tej racji znanego jako „pokój toruński”. Osada oraz zamek zostały z rozkazu króla polskiego ostatecznie zrównane z ziemią ok 1424 roku, po zawarciu pokoju mełneńskiego, a osadnictwo przeniosło się w rejon Zamku Dybowskiego, gdzie odnaleziono i odtworzono drugą lokalicję Nieszawy. O pierwotnej osadzie przyzamkowej, która poświadczona jest w przekazach historycznych pod krzyżackim grodem, nie wiadomo tymczasem nic. Tę lukę w historii postanowią uzupełnić archeolodzy posługując się nieinwazyjnymi metodami prospekcji.

Reklamy