Nagroda dla projektu

by staranieszawa

Badania nad lokalizacją XV-wiecznej Nieszawy zostały nagrodzone podczas konferencji  10-tej Międzynarodowej Konferencji Prospekcji Archeologicznej – Archeological Prospection 2013. Konferencja odbywająca się w gmachu Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu w dniach 29.05-2.06.2013 organizowana była przez International Society of Archaeological Prospection oraz Ludwig Bolzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology. Prezentowany przez realizatorów badań Nieszawy (P. Wronieckiego, M. Jaworskiego, M. Pisza, S. Rzeźnika, W. Stępnia) referat Nieszawa: a forgotten medieval city in Poland discovered with the use of remote sensing techniques otrzymał nagrodę Best Paper Award – pierwszą nagrodę tego typu przyznaną przez Instytut Ludwiga Bolzmanna.

archprosp12Piotr Wroniecki prezentujący wyniki badań podczas Archaeological Prospection 2013

Reklamy