Nowe spojrzenie na „starą” Nieszawę

by staranieszawa

Jak podano wcześniej, prace związane z publikacją dotyczącą 15 lat poszukiwania średniowiecznej pierwszej lokacji Nieszawy są na ukończeniu. Poza kwerendą źródeł historycznych, raportami badań wykopaliskowych, prospekcji i dokumentacji lotniczej a także nieinwazyjnej prospekcji geofizycznej publikacja zawierać będzie zupełnie nowe rekonstrukcje cyfrowe  średniowiecznego miasta. Ten nowy model cyfrowy autorstwa J. Zakrzewskiego i S. Rzeźnika oparty na obecnym stanie wiedzy o organizacji przestrzennej miasta. Poniżej zaprezentowano kilka przykładów cyfrowego modelu rekonstruującego miasto, które zawierać będzie przygotowywana publikacja „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy”.

ed.ryc10

ed.prew1_0004

ed.ryc11

ed.artykul_stepien

Reklamy