Szczegóły publikacji podsumowującej 15 lat badań późnośredniowiecznej Nieszawy

by nondestructiv

W związku z publikacją książki „W poszukiwaniu zaginionego miasta: 15 lat badań średniowiecznej lokalizacji Nieszawy” prezentujemy spis treści oraz dane techniczne publikacji.

Spis treści

1. Wprowadzenie
Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki ……… str. 7
2. Nowa Nieszawa (Dybów) naprzeciw Torunia w latach 1923-1460/62 w świetle średniowiecznych źródeł pisanych
Sławomir Jóźwiak ……… str. 13
3. Charakterystyka wybranych komponentów środowiska przyrodniczego w rejonie miasta lokacyjnego Nowa Nieszawa
Piotr Weckwerth ……… str. 57
4. Próba lokalizacji średniowiecznej Nowej Nieszawy z wykorzystaniem monitoringu lotniczego
Wiesław Stępień ……… str. 81
5. Mniej niż trzy mile od Torunia…, czyli Nieszawa Jagiełły w świetle badań archeologicznych
Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska ……… str. 117
6. Szerokopłaszczyznowe badania geofizyczne nad średniowieczną lokacją (Nowej) Nieszawy
Piotr Wroniecki, Marcin Jaworski ……… str. 167
7. Uwagi o urbanistyce położonego niegdyś naprzeciw Torunia miasta Nowa Nieszawa – czyli co wiemy, a raczej nie wiemy na ten temat
Janusz Pietrzak ……… str. 201
8. Zakończenie
Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki ……… str. 223
9. In search of a lost town,  15 years or research over the abandoned Medieval town of Nieszawa ……… str. 229
10. Literatura ……… str. 235

Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Redakcja: Aleksander Andrzejewski, Piotr Wroniecki
Recenzent tomu: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Salm
Tłumaczenie na język angielski: Piotr Spyra
Fotografie: Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Wiesław Stępień
Ryciny: Marta Garas, Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, Janusz Pietrzak, Stanisław Rzeźnik, Wiesław Stępień, Piotr Weckwerth, Piotr Wroniecki, Jakub Zakrzewski
Projekt okładki: Jerzy Sikora
Układ tomu: Aleksander Andrzejewski
Prawa autorskie: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Łodzi, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego & autorzy; Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona internetowa: https://staranieszawa.wordpress.com
Adres redakcji: ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
ISBN: 978-83-944066-1-5
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nakład: 300 egzemplarzy
Zawartość: 252 strony, 34 ryciny, 46 fotografii